Hudba Hradní stráže a Policie ČR 14. 6. v Děčíně - Festival

Hudba Hradní stráže a Policie ČR 14. 6. v Děčíně

Jožka Šmukař a Cimbálová kapela 16.6. v České Kamenici
28 dubna, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hudba Hradní stráže a Policie ČR začala psát svou historii v roce 1945. Navázala tak
na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první česko-
slovenské republiky.

V roce 1953 byl orchestr jmenován Ústřední hudbou ministerstva vnitra, a zároveň od tohoto roku začal vykonávat funkci Hudby Hradní stráže, kterou plní dosud Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie ČR patří zajištění hudebního
doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě a na zámku v Lánech.

Orchestr je zároveň významným reprezentantem Policie České republiky, přičemž plní veškeré služební úkoly vyplývající z jeho postavení. Mezi ně patří hudební zajištění významných akcí pořádaných Ministerstvem vnitra a Policií ČR.

Spolupracuje také se všemi složkami Integrovaného záchranného systému, zvláště s Hasičským
záchranným sborem ČR.

Díky tomuto širokému spektru svého působení na špičkové úrovni přispívá Hudba Hradní stráže a Policie ČR trvale k dobrému jménu Policie ČR a vytváří tak dobré základy firemní kultury Policie ČR.

Během 70 let trvající historie tohoto tělesa se vystřídaly na jednotlivých pozicích v orchestru celé generace vynikajících hráčů a sólistů a v čele stanuly výrazné osobnosti našeho kulturního života jako například Jan Tausinger, plk. v.v. Mgr. Stanislav Horák,
plk. v.v. Mgr. Miroslav Hanzal a další.

Dnes stojí v čele tohoto tělesa plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D. Po celou dobu svého trvání se orchestr kromě svých povinností věnuje také koncertní a nahrávací činnosti. Na realizaci mnoha projektů spolupracovala i v minulosti řada nositelů zvučných jmen a nelze nevzpomenout dirigenty Jindřicha Pravečka, dr. Václava Smetáčka či Libora Peška.

Více než desetkrát byl orchestr hostem Mezinárodního festivalu Pražské jaro a stál u zrodu svatováclavských koncertů na Pražském hradě, v jejichž tradici pokračuje dodnes. 

Mezi pravidelné koncertní aktivity patří účast na festivalu Americké jaro, cyklus promenádních koncertů Na Valech, koncerty v chrámu sv. Víta atd.

Samostatnou kapitolou aktivit HHS a PČR je pořádání mezinárodního festivalu policejních orchestrů a pěveckých sborů FESTPOL, který se koná nepřetržitě již od roku 1995 každé dva roky v Praze.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR navštívila při svých koncertních zájezdech téměř dvacet zemí Evropy i Asie a v roce 2002 navštívila USA, kde koncertovala v New Yorku ve slavné Carnegie Hall.

Vyvrcholením zahraničních aktivit orchestru byl koncert ve Vatikánu a zajištění hudebního doprovodu při generální audienci Svatého otce Františka v květnu roku 2015.