O festivalu - Festival

O festivalu

  

Mezinárodní hudební festival (dále jen MHF) vznikl v roce 2000 v Děčíně z popudu předsedy Svazu hudebníků ČR pana Miloslava Zelenky. Základní myšlenkou pro konání hudebního festivalu bylo popularizovat živou muziku a přiblížit ji hlavně mladým lidem v klasické podobě v orchestrálním podání.

První tři ročníky proběhly pouze v Děčíně. Poté došlo k rozdělení na soutěž Big Bandů, která se přemístila do České Kamenice  a přehlídka dechových kapel zůstala v Děčíně. Následně proběhlo ještě několik změn v organizaci v MHF až do současné podoby.

Město Česká Kamenice je hlavním pořadatelem s tím, že dramaturgie je v gesci Svazu hudebníků ČR. Spolupořadatelem je město Děčín a v rámci MHF jsou pořádány koncerty Big Bandů i dechových kapel v řadě obcí Děčínska a v družebních městech Bad Schandau a Pirna.

Stěžejní akcí MHF je soutěž bigbandových orchestrů, která probíhá ve dvou kategoriích ( do 25 a nad 25 let), přičemž první část se koná v pátek v Děčíně  a druhá v sobotu v České Kamenici. Hodnocení orchestrů je náplní mezinárodní poroty s účastí zástupců z německé, polské, slovenské a maďarské strany. Za českou stranu jsou v porotě stále p. Hybš, Dr. Bayer a především předseda poroty Felix Slováček, za jehož vedení probíhají semináře pro vedoucí a dirigenty orchestrů.

Velmi atraktivní je přehlídka dechových kapel a mažoretek ve slavnostním průvodu, který prochází městem Česká Kamenice. Završena je„ monster- koncertem „ všech kapel na náměstí za dirigování pplk. Jaroslava Šípa, šéfdirigenta Ústřední hudby Armády České republiky.